Ebook miễn phí cho anh em IT

Web Application Security [2019]

Bảo mật Hacking 693
Web Application Security

Web Application Security

Exploitation and Countermeasures for Modern Web Applications

By Andrew Hoffman

Publisher: O’Reilly MediaRelease Date: April 2019Pages: 450

Link Download

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email