Ebook miễn phí cho anh em IT

Quản trị mạng LPI Lab 1&2

LPI Quản trị mạng 927

NXB: Trung tâm Nhất Nghệ
Tác giả: Trung tâm Nhất Nghệ
Số lượng Chapter: 17 Topics

Đây là một cuốn sách nói về quản trị mạng trên Linux (LPI 1&2). Tuy chỉ là sách scan chất lượng hơi xấu nhưng cũng vừa đủ cho các bạn đọc
Cảm ơn 1 bạn đã đóng góp bản màu cho Page

Download Ebook: Download Ebook

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email