Ebook miễn phí cho anh em IT

EC-Council Certified Ethical Hacker Complete Training Guide with Practice Labs

Bảo mật Hacking 571

NXB: IP Specialist
Tác giả: IP Specialist
Số lượng Chapter: 20

Giá bán: 40$ cho bản giấy

Link tải: Download Ebook

 

Sách IT là blog được quản lí bởi Linux Team Việt Nam Đóng góp Ebook xin liên hệ Email